Tällä sivulla näet ohjelman tulevaan Maanmuuttajat-koulutukseen. Aloitusjakso pidetään 12.-13.1.2024 ja lopetus 13.-14.12.2024.

Muiden lähijaksojen aikataulut ovat seuraavat:
9.-10.2.
8.-9.3.
12.-13.4.
17.-18.5.
13.-14.9.
4.-5.10.
8.-9.11.

Lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä. Koulutusten pitopaikat täydentyvät lähiaikoina.

Kokonaishinta koulutukselle on 1 485 € opetusmaksun osalta, minkä lisäksi tulevat majoitus- ja ruokailukustannukset (nämä tarkentuvat myöhemmin).

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Lähijaksojen ohjelma

1)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Kristitty johtajana ja vaikuttajana
 • Kutsumuspohjainen johtajuus
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Oppimistavoitteet ja muutoksen dynamiikka
 • Näyn voima

2)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Identiteetti ja palveleva johtajuus
 • Elämäntarinan rakentaminen
 • Kristillinen ihmiskuva
 • Radikaali palveleva johtajuus

3)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Kutsumus ja vahvuuspohjaisuus
 • Kutsumuksen ulottuvuudet
 • Johtajuuden roolit ja kentät
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen

4)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Itsensä johtaminen, kiusaukset ja konfliktit
 • Rajat, rytmit ja rutiinit
 • Voimavarat ja voimavarkaat
 • Tilivelvollisuus ja tukiverkosto

5)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Vuorovaikutus ja vaikuttaminen
 • Johtaminen ja vuorovaikutus
 • Ilmapiiri
 • Vaikeiden asioiden viestiminen
 • Näyn viestiminen

6)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Esikuvallisuus ja luottamuksen rakentaminen
 • Raamatun johtajakuvat
 • Integriteetti ja kypsyys
 • Luottamuksen rakentamisen elementit
 • Kumppanuudet

7)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Tiimit ja valmentaminen
 • Terveen yhteisön tunnusmerkit
 • Tiimityön tehostaminen
 • Valmentajan työkalupakki

8)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Megatrendit ja toimintaympäristö
 • Megatrendit
 • Kulttuuri
 • Uuden luominen ja uskallus
 • Teknologia

9)

PAIKKA TARKENTUU MYÖHEMMIN
Muutoksen johtaminen
 • Opitun synteesi
 • Johtamisfilosofia
 • Johtaja muutoksen mahdollistajana
Koulutuksen kuvaus
Tutustu kouluttajiin
Haku ja hintatiedot

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”