Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä.

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Lähijaksojen ohjelma

1) 9.–10.9.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajat maanmuuttajina – muutos alkaa meistä
 • Minä vaikuttajana ja johtajana – kutsumuspohjaisuus
 • Muutoksen elementit ja oppimistavoitteiden määrittely
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Raamattu, rukous ja uuden luominen
 • Johtajuuden huutavat haasteet maailmassa

2) 14.–15.10.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Foundations – tilaa omalle kasvulle
 • Johtajan jumalasuhde ja johtajaksi kasvaminen
 • Kristologia ja antropologia
 • Johtajan identiteetti
 • Jeesus ja palveleva johtajuus
 • Lokaali ja globaali

3) 11.–13.11.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Discovery – kutsumuksen voima
 • Kutsumuksen ulottuvuudet ja johtajuus
 • Unelmat, lahjakkuus, persoonallisuus ja itsetuntemus
 • Karisma – ole paras versio itsestäsi
 • Eri vaikuttamisen kentät johtajana
 • Vahvuuskeskeinen johtajuus
 • Ihmisten ja maailman tarpeiden kohtaaminen
 • Raamatun johtajat – monta kutsumusta ja monta tehtävää

4) 13.–14.1.2023

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Itsensä johtaminen kohti unelmia
 • Jumalan valtakunnan toimijuus
 • Hyvä on parhaan pahin vihollinen
 • Ajanhallinta ja priorisointi
 • Kasvun mahdollistajat ja uhkaajat
 • Tukiverkostot kunnossa?
 • Johtajan sisällissota: rikkinäisyys, konfliktit ja stressinhallinta

5) 11.–12.2.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajana megatrendien keskellä
 • Toimintaympäristön analysointi ja johtaminen eri konteksteissa
 • Vääryyden ja olemuksellisen pahan kohtaaminen
 • x-, y- ja z-sukupolvet ja johtaminen
 • Johtaminen, tekoäly ja robotisaatio
 • Finding God in all things

6) 10.–11.3.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Maailma tarvitsee esikuvia
 • Mallintaminen, esikuvallisuus, vertaiskuvallisuus
 • Mitä voimme oppia toisilta johtajilta?
 • Suhteiden rakentaminen ja luottamus
 • Vaikuttamistoiminta
 • Raamatun esikuvat
 • Vertaisarviointi

7) 14.–16.4.2023

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Valloittava yhteisö
 • Yhteisön ja tiimien johtaminen kukoistukseen
 • Koutsaus ja mentorointi
 • Ryhmäprosessien eri vaiheet
 • Kolminaisuuden persoonien välinen yhteys mallina kristillisessä johtajuudessa
 • Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen
 • Roolittaminen ja rekrytointi

8) 19.–20.5.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Vuorovaikutus ja viestintä
 • Osaanko puhua, niin että kuuntelen?
 • Elävä kirje – sanaton viestintä
 • Jeesus – lihaksi tullut Jumalan sana
 • Dialogisuus
 • Some ja uusmedia
 • Prosessien fasilitointi
 • Organisaatio ja kriisiviestintä
 • Viestinnän etiikka: esim. feedback

9) 25.–26.8.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Muutoksen johtaminen
 • Näky, jonka voimme juostessakin lukea
 • Johtajan strategiset työkalut: missio, visio, arvot
 • Governance
 • Hengellisen prosessin johtaminen
 • Oppiva organisaatio

10) 22.–23.9.2023

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Erikoisteemat
 • Kumppanuus ja verkostointi
 • Johtajuus, luovuus ja taide
 • Talous ja varainhankinta
 • Johtajuus
 • Koulutus
 • Tarpeista nousseita teemoja

11) 27.–28.10.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
My story
 • Johtajuuteni käyttöteoria, filosofia ja teologia

12) 24.–25.11.2023

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajat maanmuuttajina
 • Johtajan Inspiraatio ja jatkuva oppiminen
 • Pyhän Hengen täyteys ja voima
 • Muutosprojekti, -prosessi ja -liike

13) Johtajuusmatka

Lisäksi koulutuksen yhteydessä tehdään johtajuusmatka, jonka ajankohta ja määränpää sovitaan koulutuksen alettua. Matka on omarahoitteinen.

Koulutuksen kuvaus
Tutustu kouluttajiin
Haku ja hintatiedot

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”