Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä.

Koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välissä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja/tai lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Lähijaksojen ohjelma

1) 24.–25.9.2021

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajat maanmuuttajina – muutos alkaa meistä
 • Minä vaikuttajana ja johtajana – kutsumuspohjaisuus
 • Muutoksen elementit ja oppimistavoitteiden määrittely
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Raamattu, rukous ja uuden luominen
 • Johtajuuden huutavat haasteet maailmassa

2) 29.30.10.2021

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Perusteet – tilaa omalle kasvulle
 • Johtajan jumalasuhde ja johtajaksi kasvaminen
 • Kristologia ja antropologia
 • Johtajan identiteetti
 • Jeesus ja palveleva johtajuus
 • Lokaali ja globaali

3) 3.–5.12.2021

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Tule sellaiseksi kuin olet – kutsumuksen voima
 • Kutsumuksen ulottuvuudet ja johtajuus
 • Unelmat, lahjakkuus, persoonallisuus ja itsetuntemus
 • Karisma – ole paras versio itsestäsi
 • Johtajuuden eri vaikuttamisen kentät
 • Vahvuuskeskeinen johtajuus
 • Ihmisten ja maailman tarpeiden kohtaaminen
 • Raamatun johtajat – monta kutsumusta ja monta tehtävää

4) 14.–15.1.2022

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Itsensä johtaminen kohti unelmia
 • Jumalan valtakunnan toimijuus
 • Hyvä on parhaan pahin vihollinen
 • Time management ja priorisointi
 • Kasvun mahdollistajat ja uhkaajat
 • Tukiverkostot kunnossa?
 • Johtajan sisällissota: rikkinäisyys, konfliktit ja stressin hallinta

5) 11.–12.2.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajana megatrendien keskellä
 • Toimintaympäristön analysointi ja johtaminen eri konteksteissa
 • Vääryyden ja olemuksellisen pahan kohtaaminen
 • x-, y- ja z-sukupolvet ja johtaminen
 • Johtaminen, tekoäly ja robotisaatio
 • Jumalan läsnäolon havaitseminen

6) 11.–12.3.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Maailma tarvitsee esikuvia
 • Mallintaminen, esikuvallisuus, vertaiskuvallisuus
 • Mitä voimme oppia toisilta johtajilta?
 • Suhteiden rakentaminen ja luottamus
 • Vaikuttamistoiminta
 • Raamatun esikuvat
 • Vertaisarviointi

7) 22.–24.4.2022

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Valloittava yhteisö
 • Yhteisön ja tiimien johtaminen kukoistukseen
 • Koutsaus ja mentorointi
 • Ryhmäprosessien eri vaiheet
 • Kolminaisuuden persoonien välinen yhteys mallina kristillisessä johtajuudessa
 • Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen
 • Roolittaminen ja rekrytointi

8) 20.–21.5.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Vuorovaikutus ja viestintä
 • Osaanko puhua, niin että kuuntelen?
 • Elävä kirje – sanaton viestintä
 • Jeesus – lihaksi tullut Jumalan sana
 • Dialogisuus
 • Some ja uusmedia
 • Prosessien fasilitointi
 • Organisaatio ja kriisiviestintä
 • Viestinnän etiikka: esim. feedback

9) 26.–27.8.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Muutoksen johtaminen
 • Näky, jonka voimme juostessakin lukea
 • Johtajan strategiset työkalut: missio, visio, arvot
 • Governance
 • Hengellisen prosessin johtaminen
 • Oppiva organisaatio

10) 23.–24.9.2022

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Erikoisteemat
 • Kumppanuus ja verkostointi
 • Johtajuus, luovuus ja taide
 • Talous ja varainhankinta
 • Koulutustarpeista nousseita teemoja

11) 28.–29.10.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
My story
 • Johtajuuteni käyttöteoria, filosofia ja teologia

12) 25.–26.11.2022

PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
Johtajat maanmuuttajina
 • Johtajan inspiraatio ja jatkuva oppiminen
 • Pyhän Hengen täyteys ja voima
 • Muutosprojekti, -prosessi ja -liike

Johtajuusmatka

Lisäksi koulutuksen yhteydessä tehdään johtajuusmatka, jonka ajankohta ja määränpää sovitaan koulutuksen alettua. Matka on omarahoitteinen.

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”