Ole muutoksen ääni – aloita itsestäsi!

Maailma ja Jumalan valtakunta tarvitsevat osaavia vaikuttajia ja johtajia, joilla on sydän taivaassa ja jalat maan päällä. Tervetuloa mukaan!

Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille seurakunnista, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämää, tieteeseen ja taiteeseen. Kylvämme toivon siemeniä. Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, niitä tehdään. Johtajaksi kasvetaan valmentautumisen, vastuunkantamisen, vuorovaikutuksen ja elämänkokemuksen kautta. Kristityltä johtajalta kysytään vankan osaamisen lisäksi luonnetta ja hengellistä kypsyyttä.

Usein ajattelemme, että johtaminen kuuluu vain todella harvoille ja valituille. Tämä ei pidä paikkaansa! Raamattupiirin vetäjä, lapsiperheen arkea pyörittävät vanhemmat, paikkakunnan nappulaliigan jalkapallojoukkueen kapteeni, nuorisotyöntekijä, pappi, yhtä hyvin kuin liikeyrityksen johtaja tai poliitikko toimivat kukin johtamistehtävissä. Kaikessa tässä kysytään taitoa ja luonnetta. Johtaminen ei ole helppoa, mutta siinä voi kasvaa ja kehittyä.

“Usein ajattelemme, että johtaminen kuuluu vain todella harvoille ja valituille. Tämä ei pidä paikkaansa!”

Maanmuuttajat-johtamiskoulun kasvatustavoitteena on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nousevat yksiöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen, oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen. Näkemyksemme on, että kasvava ja kehittyvä johtaja sitoutuu oman vaikutusvaltansa kehittämiseen. Se tarkoittaa omien arvolähtökohtien ja visioiden kirkastumista ja syvenemistä. Hän ei toimi vallasta tai asemasta käsin. Selkeytynyt elämännäky inspiroi myös muita kulkemaan saamaan suuntaan. Meille johtajuus merkitsee herkistymistä epäoikeudenmukaisuudelle, köyhyydelle, väkivallalle ja osattomuudelle sekä meille uskottujen voimavarojen käyttämistä näiden epäkohtien poistamiseen.

Koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajia toimivat mm. Jussi Miettinen (TM, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, pääsihteeri), Juha Parkkinen (KT, muutoksenohjaaja), Taneli Skyttä (KM, lähetysjohtaja), Riikka Korpinen (TM, VTK, psykoterapeutti, työyhteisövalmentaja Eezy Flow), Tomi Koho (TM, opiskelijapastori) ja Hanna Lindberg (KM, apulaislähetysjohtaja). Vierailijoina koulutuksessa on huippukouluttajia yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta.

Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho
Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho

Koulutus on monisukupolvinen ja siihen voivat osallistua ja vaikuttamisesta kiinnostuneet tai siinä jo toimivat opiskelijaikäisistä lähtien.

Maanmuuttajissa huomioidaan osallistujien yksillölliset kysymykset ja koulutustarpeet. Maanmuuttajat johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös kansainväliselle korkean paikan leirille.

Tervetuloa mukaan muutosmatkalle!

Jussin allekirjoitus

      Jussi Miettinen, koulutussuunnittelija

Lähijaksojen ohjelma

Koulutuksen laajuus

Maanmuuttajat-koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Lähijaksojen osuus on yhteensä 10 opintopistettä (0,83 op/lähijakso). Etäjaksojen osuus on yhteensä 20 opintopistettä (1,8 op/etäjakso) jakautuen seuraavasti:

 • johtamiskokeilut 7 op (2 op + 5 op)
 • luettava kirjallisuus 5 op
 • johtamisfilosofia 3 op
 • muut tehtävät 5 op

Maanmuuttajat-johtamiskoulu:

 • On kristuskeskeinen, pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.

 • Tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.

 • Kutsuu prosessiin, joka tukee kutsumusta, vahvuuksia ja oman johtamistehtävän hoitamista.

 • Ohjaa käyttämään johtamisen keskeisiä työkaluja.

 • Näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.

 • Tapahtuu monisukupolvisessa ryhmässä oppimisen ja kasvun monipuolistamiseksi.

 • Tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.

 • Tarjoaa monimuotokoulutuksen, jossa lähijaksoja Perheniemen lisäksi on Vihdissä ja ulkomailla.

 • Sisältää ohjatun johtamisprojektin.

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”