Ole muutoksen ääni – aloita itsestäsi!

Maailma ja Jumalan valtakunta tarvitsevat osaavia vaikuttajia ja johtajia, joilla on sydän taivaassa ja jalat maan päällä.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille: seurakuntiin, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämään, tieteeseen ja taiteeseen. Kylvämme toivon siemeniä.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun kasvatustavoitteina ovat kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva yksilöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen sekä oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen. Näkemyksemme on, että kasvava ja kehittyvä johtaja sitoutuu oman vaikutusvaltansa kehittämiseen. Se tarkoittaa omien arvolähtökohtien ja visioiden kirkastumista ja syvenemistä. Hän ei toimi vallasta tai asemasta käsin. Selkeytynyt elämännäky inspiroi myös muita kulkemaan saamaan suuntaan. Meille johtajuus merkitsee herkistymistä epäoikeudenmukaisuudelle, köyhyydelle, väkivallalle ja osattomuudelle.

Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään. Johtajaksi kasvetaan valmentautumisen, vastuunkantamisen, vuorovaikutuksen ja elämänkokemuksen kautta. Kristityltä johtajalta kysytään vankan osaamisen lisäksi luonnetta ja hengellistä kypsyyttä.

Usein ajattelemme, että johtaminen kuuluu vain todella harvoille ja valituille. Tämä ei pidä paikkaansa! Raamattupiirin ohjaaja, lapsiperheen arkea pyörittävä vanhempi, nappulaliigan jalkapallojoukkueen kapteeni, nuorisotyöntekijä, pappi, yhtä hyvin kuin liikeyrityksen johtaja tai poliitikko toimii kukin johtamistehtävissä. Kaikessa tässä kysytään taitoa ja luonnetta. Johtaminen ei ole helppoa, mutta siinä voi kasvaa ja kehittyä.

“Usein ajattelemme, että johtaminen kuuluu vain todella harvoille ja valituille. Tämä ei pidä paikkaansa!”

Koulutus on monisukupolvinen, sillä ikähaitari on laaja aina opiskelijaikäisistä lähtien. Osallistuvia yhdistää kiinnostus vaikuttamista kohtaan tai jo toimiminen vaikuttamistehtävissä. Maanmuuttajat-koulutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset kysymykset ja koulutustarpeet.

Koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina toimivat mm. Jussi Miettinen (TM, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, pääsihteeri), Juha Parkkinen (KT, muutoksenohjaaja), Taneli Skyttä (KM, lähetysjohtaja), Riikka Korpinen (TM, VTK, psykoterapeutti, työyhteisövalmentaja / Eezy Flow), Tomi Koho (TM, opiskelijapastori, MCID) ja Hanna Lindberg (KM, apulaislähetysjohtaja). Vierailijoina koulutuksessa on huippukouluttajia yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta.

Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho
Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksoista yhdeksän järjestetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja kolme Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös kansainväliselle korkean paikan leirille.

Tervetuloa mukaan muutosmatkalle!

Jussin allekirjoitus

      Jussi Miettinen, koulutussuunnittelija

Lähijaksojen ohjelma
Haku ja hintatiedot

Koulutuksen laajuus

Maanmuuttajat-koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Lähijaksojen osuus on yhteensä 10 opintopistettä (0,83 op/lähijakso). Etäjaksojen osuus on yhteensä 20 opintopistettä (1,8 op/etäjakso) jakautuen seuraavasti:

 • johtamiskokeilut 7 op (2 op + 5 op)
 • luettava kirjallisuus 5 op
 • johtamisfilosofia 3 op
 • muut tehtävät 5 op

Maanmuuttajat-johtamiskoulu:

 • Pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.

 • Tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.

 • Kutsuu omaa kutsumusta, vahvuuksia ja johtamistehtävää tukevaan prosessiin.

 • Ohjaa käyttämään johtamisen työkaluja.

 • Näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.

 • Mahdollistaa oman kasvun monisukupolvisissa ryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

 • Tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.

 • Sisältää ohjatun johtamisprojektin.

 • On monimuotokoulutus, jossa lähijaksoja järjestetään Perheniemen lisäksi Vihdissä ja ulkomailla.

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”