Maanmuuttajat-logo

Ole muutoksen ääni, tulevaisuuden tekijä!

Uudenlainen johtamiskoulutus, Maanmuuttajat, tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan johtajuuteen sekä yhteisön, jossa voi kehittyä kristillisenä vaikuttajana ja johtajana. Ole muutoksen ääni – aloita itsestäsi!

Kehitämme edelleen suurta huomiota saanutta Maanmuuttajat-johtamiskoulua. Seuraava koulutus alkaa vuoden 2024 tammikuussa jatkuen joulukuulle 2024. Katso koulutuksen tiedot haku-sivuilta.

Mistä on kyse?

Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille: seurakuntiin, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämään, tieteeseen ja taiteeseen. Kylvämme toivon siemeniä.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun kasvatustavoitteina ovat kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva yksilöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen sekä oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen.

Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään. Johtajaksi kasvetaan valmentautumisen, vastuunkantamisen, vuorovaikutuksen ja elämänkokemuksen kautta. Kristityltä johtajalta kysytään vankan osaamisen lisäksi luonnetta ja hengellistä kypsyyttä.

Yhteensä 12 lähijaksoa kattavan koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Järjestäjinä toimivat Perheniemen evankelinen opisto, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) ja Lähetysyhdistys Kylväjä.

Tervetuloa mukaan muutosmatkalle!

Koulutuksen kuvaus

Maanmuuttajat-johtamiskoulu:

 • Pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.

 • Tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.

 • Kutsuu omaa kutsumusta, vahvuuksia ja johtamistehtävää tukevaan prosessiin.

 • Ohjaa käyttämään johtamisen työkaluja.

 • Näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.

 • Mahdollistaa oman kasvun monisukupolvisissa ryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

 • Tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.

 • Sisältää ohjatun johtamisprojektin.

 • On monimuotokoulutus, jossa lähijaksoja järjestetään Perheniemen lisäksi Vihdissä ja ulkomailla.

Mistä on kyse?

Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille: seurakuntiin, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämään, tieteeseen ja taiteeseen. Kylvämme toivon siemeniä.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun kasvatustavoitteina ovat kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva yksilöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen sekä oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen.

Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään. Johtajaksi kasvetaan valmentautumisen, vastuunkantamisen, vuorovaikutuksen ja elämänkokemuksen kautta. Kristityltä johtajalta kysytään vankan osaamisen lisäksi luonnetta ja hengellistä kypsyyttä.

Yhteensä 12 lähijaksoa kattavan koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Järjestäjinä toimivat Perheniemen evankelinen opisto, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) ja Lähetysyhdistys Kylväjä.

Tervetuloa mukaan muutosmatkalle!

Koulutuksen kuvaus

Maanmuuttajat-johtamiskoulu:

 • Pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.

 • Tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.

 • Kutsuu omaa kutsumusta, vahvuuksia ja johtamistehtävää tukevaan prosessiin.

 • Ohjaa käyttämään johtamisen työkaluja.

 • Näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.

 • Mahdollistaa oman kasvun monisukupolvisissa ryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

 • Tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.

 • Sisältää ohjatun johtamisprojektin.

 • On monimuotokoulutus, jossa lähijaksoja järjestetään Perheniemen lisäksi Vihdissä ja ulkomailla.

Lähijaksot

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä.

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Lähijaksojen ohjelma

“Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, heitä tehdään.”

Kouluttajat

Maanmuuttajissa ovat mukana muun muassa seuraavat kouluttajat. Voit tutustua kouluttajiin klikkaamalla. Heidän lisäkseen Maanmuuttajissa kuullaan huippukouluttajia yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta.

Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho
Jussi Miettinen
Juha Parkkinen
Riikka Korpinen
Taneli Skyttä
Hanna Lindberg
Tomi Koho